FANDOM


Horus-Aha

Horus-Aha (? - 3100. pr. Kr.) je bio 1. egipatski faraon 1. dinastije. Vladao je 64 godine. Umro je 3100 pr. Kr., navodno od ozljeda zadobivenih u lovu na nilske konje.

Horus-Aha je bio sin Narmera i Neithotep. Njegov je otac ujedinio Gornji i Donji Egipat u jedinstvenu državu. Ime Horusa-Ahe sadrži ime boga sokola, Horusa, s kojim su svi egipatski kraljevi poistovjećivani.

Benerib i Horus-Aha

Horus-Aha je oženio svoju sestru Benerib, te ženu znanu kao Hent I., koja je bila majka njegovog nasljednika Džera, a imala je s Horusom-Ahom i dvije kćeri - Herneit i Šeš II.

Čini se da se u doba ovog kralja poštovala božica Neit, jer je kralj po njoj nazvao svoju kćer Herneit. Sam kralj je dao podići Neitin hram.

Horus-Aha je pokopan u Umm el-Qa'abu, u grobnici B10-B15-B19.